رنگ ابرو

موهای ابرو شاید از جنس و رنگ موهای شما باشد اما استفاده از رنگ مو برای رنگ کردن ابرو یک اشتباه است.


رنگ ابروی آلما کاملا برای ابرو ساخته شده است و از رنگدانه های بسیار غلیظ برای رنگ کردن ابرو بهره میجوید و به هیچ عنوان زردی و قرمزی روی ابروها بر جای نمی گذارد.
رنگ ابرو آلما

رنگ ابروی آلما